Успіх: справа стратегії і згуртованої команди

Успіх: справа стратегії і згуртованої команди.

Оскільки успіх компанії залежить від якостей її команди, для компанії Sika переважне значення мають скоординоване управління, спрямований розвиток співробітників і систематичний обмін знаннями.

У 2010 році кількість співробітників Групи компаній у світі складала близько 13.500 осіб, з яких 48,6% працюють в Європі, 22,7% в Північній і Південній Америці, 8,0% в Індії, країнах Близького Сходу та Африки і 20, 6% в країнах Азіатсько-Тихоокеанського регіону (2010 рік).

Sika створює робочу обстановку, в якій співробітники можуть розвиватися у відповідності зі своєю професійною кваліфікацією та індивідуальними здібностями. Скоординоване управління, що припускає делегування відповідальності співробітникам молодшої ланки сприяє залученню всього персоналу в робочий процес. Дискримінація в будь-якій її формі неприпустима.

Компанія пропагує спадкоємність і збереження етичних цінностей. Головними цінностями є взаємна повага і довіра до керівників та колег. Динамічний розвиток Sika в той же час вимагає нових форм співпраці та готовності до змін. У цьому контексті велике значення мають інтеграція  різних людей, а також вдосконалення, обмін знаннями та досвідом. Лінійні керівники і менеджери по роботі з персоналом мають в розпорядженні різноманітні платформи, або наприклад, вони управляють комісією з питань раціоналізації, яка відповідає за обмін найкращими продемонстрованими практиками.

Sika пишається фактом створення робочої та управлінської атмосфери, що сприяє розвитку індивідуальної свободи дії та прийняття рішень, а також є важливим чинником, що визначає зацікавленість у роботі, відкритість до змін і справжню прихильність співробітника своїй справі. Sika прагне до того, щоб співробітники компанії були задоволені своєю роботою і змогли розділити почуття успіху компанії. Підтвердженням тому є слоган: «Пишайтеся Sika, і нехай Sika пишається вами!».